Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

«Ξεπαγώνει» ο διορισμός διακριθέντων αθλητών στο δημόσιο –Τι προβλέπεται Αθλητές που με τις διακρίσεις τους είχαν κερδίσει το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο, αλλά ήταν εδώ και πολύ καιρό στην αναμονή, είδαν το «πράσινο φως». Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διαδικασία «ξεπάγωσε» και καθορίστηκε ο τρόπος τοποθέτησής τους σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.

Οι αθλητές θα τοποθετηθούν σε θέσεις φορέων στους οποίους είχαν αρχικά διατεθεί για διορισμό ή αν αυτό δεν είναι δυνατό- με βάση τα τυπικά τους προσόντα ή αν θέλουν να διοριστούν σε άλλο νομό από ότι στην αρχική τους επιλογή- μπορούν να τοποθετηθούν σε άλλες κενές θέσεις.

Την ίδια ώρα, αίτηση για διορισμό μπορούν να κάνουν και όσοι αθλητές, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διατέθηκαν για διορισμό σε OTA α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους προβλέπεται αναστολή προσλήψεων και επιθυμούν να διοριστούν στον αρχικό φορέα που τοποθετήθηκαν δηλώνοντας ρητά ότι θα αναμένουν την πάροδο της αναστολής διορισμών για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ στους OTA α΄ και β΄ βαθμού.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους είχαν διατεθεί για διορισμό οι αθλητές πρέπει να τους ενημερώσουν έως τις 4 Φεβρουαρίου και να τους καλέσουν να υποβάλλουν μέσα σε 10 ημέρες υπεύθυνη δήλωση, για τυχόν αλλαγή των τυπικών προσόντων που κατέχουν, καθώς και την περίπτωση επιθυμίας αλλαγής του νομού στον οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι φάκελοι θα σταλούν στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του διορισμού στον αρχικό φορέα, το υπουργείο μεριμνά για την εξεύρεση θέσεων, σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν διατεθεί για διορισμό ή επιθυμούν να τοποθετηθούν, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

Στη συνέχεια, για τις περιπτώσεις αναζήτησης νέων θέσεων, καταρτίζεται πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις ή τις ανάγκες προς κάλυψη με σύσταση προσωποπαγών θέσεων, ανά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα, των φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου, κατά νομό, οι οποίες διατίθενται προς τοποθέτηση των διοριστέων.

Ο πίνακας γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους οι οποίοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε 15 εργάσιμων ημερών, υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναγράφουν μέχρι 3 θέσεις προτίμησης για διορισμό.

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια θέση, η επιλογή του διοριστέου για τοποθέτηση στη θέση αυτή γίνεται με βάση την υπάρχουσα σειρά αναγραφής τους στον ειδικό πίνακα βάσει του οποίου διατέθηκαν για διορισμό.

Το ΦΕΚ με την απόφαση για το διορισμό των αθλητών

Πηγή: Βήμα

Σας άρεσε το άρθρο? Μοιραστείτε το!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου